Jak zezłomować auto? Krótki poradnik o złomowaniu samochodów

Samochody na złomie

Temat złomowania samochodów rodzi często wiele pytań oraz wątpliwości. W dzisiejszym artykule postaramy się klarownie wyjaśnić, jak zezłomować auto i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania naszych klientów. Podpowiemy, jak legalnie pozbyć się samochodu krok po kroku oraz jakie dokumenty są potrzebne, by kasacja auta przebiegła prawidłowo.

Złomowanie samochodu wymaga dopełnienia szeregu formalności. Niezbędna jest też znajomość aktualnie obowiązującego prawa oraz określonych terminów. Aby zezłomować auto, należy udać się do legalnie działającej stacji demontażu pojazdów, posiadającej stosowne zezwolenia wydane przez, odpowiedniego dla danego regionu, Marszałka Województwa. Tam pracownik stacji oceni stan techniczny pojazdu oraz jego kompletność, co będzie miało wpływ na cenę oferowaną za auto przeznaczone do złomowania.

Kiedy można zezłomować auto? Czy musi być kompletne i sprawne?

Samochód oddawany na złom nie musi być w pełni sprawny technicznie. Warto jednak mieć świadomość, że ewentualna niekompletność wpłynie na zaproponowaną przez auto szrot cenę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że stacja demontażu pojazdów Macii oferuje swoim klientom bezpłatny transport niesprawnego pojazdu lawetą, wprost z miejsca wskazanego przez właściciela – również, jeśli pojazd jest niekompletny.

Pojazd definiowany jako „niekompletny” to samochód, którego masa jest mniejsza niż 90% wagi nowego pojazdu, według danych technicznych lub dowodu rejestracyjnego. Wówczas złomowisko może doliczyć opłatę za przyjęcie niekompletnego pojazdu, jednak nie może ona przekroczyć 10 zł za każdy brakujący kilogram.

Co więcej, podobna sytuacja ma miejsce, gdy samochód nie został zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wówczas również może zostać stosowna opłata, o której piszemy wyżej.

Nie oznacza to jednak, że w sytuacji, gdy samochód jest niekompletny lub zarejestrowany poza UE, KS albo EFTA, to nie warto zdecydować się na złomowanie. Wręcz przeciwnie - oddanie samochodu na złomowisko to najlepsza - bezpieczna, legalna i ekologiczna - droga, by pozbyć się niesprawnego lub starego pojazdu, którego dalsza naprawa albo eksploatacja są po prostu nieopłacalne.

Złomowanie samochodów osobowych

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do stacji demontażu pojazdów, aby móc zezłomować samochód?

Udając się na złomowisko samochodowe w celu oddania pojazdu do kasacji, należy zabrać ze sobą niżej wymienione dokumenty.

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Dowód rejestracyjny złomowanego pojazdu.
  • Kartę pojazdu (jeśli była wydana).
  • Tablice rejestracyjne.
  • Ważną polisę OC.

Jeżeli samochód był zarejestrowany „na firmę”, to należy również mieć przy sobie wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że samochód musi przekazywać na złom właściciel – w przeciwnym wypadku osoba musi posiadać stosowne upoważnienia. Warto również wiedzieć, że w chwili złomowania samochodu, polisa OC musi być ważna i opłacona. W przeciwnym wypadku grożą nam wysokie kary nakładane przez UFG.

Kasacja samochodu, który ma kilku właścicieli – czy wszyscy muszą być obecni?

W sytuacji, gdy zezłomowany pojazd ma więcej niż jednego właściciela, nie ma konieczności, aby wszyscy byli obecni podczas przekazywania pojazdu do kasacji. Wystarczy, że współwłaściciele przekażą osobie udającej się na złomowisko stosowne, pisemne upoważnienie. Dokument ten powinien zawierać dane osobowe, numer PESEL oraz podpis osoby upoważniającej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że pisemne upoważnienia stanowią tu swego rodzaju zgodę na złomowanie. Innymi słowy – w przypadku współwłasności pojazdu, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na jego złomowanie.

Co wpływa na cenę za złomowany samochód?

Cena, jaką można uzyskać za samochód przeznaczony do złomowania, uzależniona jest od kilku czynników. Największe znaczenie ma tu oczywiście waga pojazdu, zaraz po niej jego wyposażenie i ogólny stan techniczny (kompletność). Warto pamiętać, że na złomowisku samochodowym cena ustalana jest indywidualnie i może się różnić w zależności od aktualnych cen skupu złomu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule: „Cena za złomowane auto – co na nią wpływa?”.

Auto szrot Macii

Jakich dokumentów potwierdzających oddanie auta na złom oczekiwać? Jakie dokumenty są potrzebne?

Po przekazaniu złomowanego samochodu do kasacji, pracownik auto szrotu powinien wydać właścicielowi pojazdu zaświadczenie o demontażu pojazdu oraz dokument potwierdzający unieważnienie dowodu rejestracyjnego. Dokumenty te będą niezbędne do wyrejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji oraz późniejszego odzyskania części opłaconej składki z tytułu ubezpieczenia OC.

Ważne jest, aby wymontować z auta oddanego na złom tablice rejestracyjne

Jak wspomnieliśmy już wcześniej pojazd musi mieć również tablice rejestracyjne – pamiętajmy jednak, że przed ostatecznym złomowaniem należy je zdemontować. Będą one potrzebne podczas wizyty w Wydziale Komunikacji w celu ostatecznego wyrejestrowania złomowanego samochodu.

Ile jest czasu na wyrejestrowanie samochodu w Wydziale Komunikacji? Co grozi za przekroczenie tego czasu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel zezłomowanego pojazdu ma 30 dni na jego wyrejestrowanie w Wydziale Komunikacji miejscowego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Niedopełnienie tego obowiązku w ustawowym terminie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Pamiętajmy zatem, by wyrejestrować pojazd w ciągu 30 dni.

Warto wiedzieć o możliwości odzyskania części składki OC za wyrejestrowane auto – jak ubiegać się o zwrot ubezpieczenia OC? Legalne złomowanie a polisa OC

Wyrejestrowanie złomowanego pojazdu daje możliwość odzyskania części niewykorzystanej składki OC. W tym celu należy skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go o demontażu pojazdu, przedstawiając stosowne zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w jednym z naszych poradników: „Kasacja samochodu a ubezpieczenie OC”.

Stacja demontażu pojazdów Macii

Dlaczego warto oddać stary samochód do stacji demontażu pojazdów Macii?

Złomowisko samochodowe Macii to sprawdzona stacja demontażu pojazdów, która swoim klientom oferuje nie tylko bardzo atrakcyjne ceny skupu pojazdu, lecz również miłą i niezwykle fachową obsługę. Każdy klient może liczyć na bezpłatny transport lawetą swojego niesprawnego samochodu wprost na złomowisko. Co więcej, firma Macii organizuje cykliczne loterie, w których do wygrania są wartościowe nagrody rzeczowe.

Oddanie starego, niesprawnego technicznie pojazdu do kasacji to doskonały sposób na pozbycie się problemu i odzyskanie części zainwestowanych środków – również w celu zakupu nowego samochodu. Wybierając sprawdzone i legalnie działające złomowiska samochodowe, takie jak złomowisko samochodowe Macii, mamy gwarancję bezpiecznej i zgodnej z przepisami utylizacji naszego samochodu.

Zezłomowane samochody

Loterie

Samochód na złom

MACII

Stacja demontażu pojazdów

Śmiłowo 29e, 64 - 125 Poniec
tel. 695 - 061 - 826
733 70 70 70
Sprzedaż części 570 572 522
e-mail: macii108@vp.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 13:00