Kasacja samochodu a ubezpieczenie OC

Złomowanie pojazdów

Konieczność dalszego opłacania obowiązkowych składek ubezpieczeniowych jest częstą przyczyną decyzji o oddaniu niesprawnego auta na złomowisko samochodowe. Tematem dzisiejszego artykułu jest „Złomowane pojazdu a ubezpieczenie OC”. Zapraszamy do lektury!

Koszty utrzymania samochodu, który w praktyce nie nadaje się do dalszej eksploatacji, są bezpośrednią przyczyną decyzji o jego złomowaniu lub sprzedaży. Najczęściej jednak to oddanie auta na złomowisko samochodowe jest najlepszym wyborem. Wysokie koszty napraw oraz konieczność opłacania składek za ubezpieczenie OC sprawiają, że zakup niesprawnego auta jest nieopłacalny. Właśnie dlatego warto wybrać auto szrot.

Opłacona polisa ubezpieczeniowa to obowiązek każdego właściciela pojazdu osobowego, ciężarowego czy dostawczego. Niezależnie od sytuacji musi być ona aktywna aż do chwili faktycznego wyrejestrowania samochodu z krajowej ewidencji. Oznacza to, że ubezpieczenie OC powinno być opłacone również w dniu, gdy auto odbiera od nas stacja demontażu pojazdów.

To właśnie aktualnie opłacona polisa ubezpieczeniowa jest jednym z najważniejszych elementów, o których należy pamiętać, oddając samochód na auto szrot. Kolejnymi niezbędnymi aspektami są dokument tożsamości, dowód rejestracyjny i karta pojazdu oraz tablice rejestracyjne. W przypadku firm – również wpis do CEIDG lub KRS. Komplet niezbędnej dokumentacji pozwoli nam na legalne wyrejestrowanie auta.

Ubezpieczenie OC musi być ważne co najmniej do dnia kasacji samochodu

Bardzo ważne jest, by nie bagatelizować faktu, iż ubezpieczenie OC musi być ważne co najmniej do dnia wyrejestrowania samochodu. Profesjonalna i legalna stacja demontażu pojazdów nie przyjmie do złomowania auta, które nie będzie posiadało aktualnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Oddając samochód ciężarowy, osobowy czy dostawczy na złomowisko samochodowe bezwzględnie należy mieć aktualną polisę.

Brak ubezpieczenia OC nie tylko może uniemożliwić nam przekazanie pojazdu na auto szrot i złomowanie auta. Nieopłacona polisa – nie tylko w sytuacji oddania samochodu na złomowisko – może narazić właściciela na konsekwencje finansowe.

W takim przypadku UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ma prawo nałożyć na posiadacza samochodu karę w wysokości nawet 6020 zł (wysokość kary aktualna na rok 2022).

Złomowanie samochodów osobowych

Polisa ubezpieczeniowa OC – niezbędny dokument przy kasacji pojazdu

Wiemy już, że polisa ubezpieczeniowa OC stanowi niezbędny dokument przy złomowaniu auta niezależnie od jego rodzaju – ciężarowe, osobowe czy dostawcze – czy stanu technicznego. Kasacja samochodu wiąże się ponadto z koniecznością przedstawienia kilku innych dokumentów. Są to:

  • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport potwierdzający, że osoba jest faktycznym właścicielem pojazdu, zgodnie z informacjami dowodzie rejestracyjnym.
  • Karta pojazdu – o ile została wydana w danym przypadku. W sytuacji jej zagubienia lub zniszczenia należy złożyć stosowne oświadczenie informacyjne.
  • Dowód rejestracyjny – kolejnym bardzo ważnym dokumentem jest oczywiście dowód rejestracyjny, zawierający dokładne informacje o samochodzie.

Właściciel pojazdu, który zdecydował się na złomowanie auta, musi również przekazać do stacji demontażu tablice rejestracyjne. Sam pojazd powinien mieć ponadto czytelny numer VIN. Ostatnim aspektem – dotyczącym wyłącznie samochodów zarejestrowanych na firmę – jest aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEIDG.

Zamknięcie polisy ubezpieczeniowej OC po złomowaniu auta – o tym koniecznie trzeba pamiętać

Po zezłomowaniu pojazdu konieczne trzeba pamiętać o zamknięciu polisy ubezpieczeniowej OC. Jeżeli tego nie zrobimy, to dla ubezpieczyciela nasz pojazd nadal będzie miał status aktywnie objętego ochroną. Co za tym idzie – będziemy musieli opłacać za niego składki. Warto pamiętać, że umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na określony okres, jednak fakt zezłomowania i legalnego wyrejestrowania auta uprawnia nas do jej rozwiązania.

Brak zamknięcia polisy ubezpieczeniowej OC po zezłomowaniu pojazdu nie tylko naraża nas na zbędne koszty, lecz również na automatyczne przedłużenie polisy w chwili zakończenia okresu umownego. Obowiązek poinformowania o zakończeniu ubezpieczenia OC dla danego samochodu leży po stronie posiadacza auta. Brak opłacania składek może z kolei zaowocować konsekwencjami prawnymi i wpisem do jednego z rejestrów osób zadłużonych.

Auta na złomie

Złomując i wyrejestrowując samochód można odzyskać część składki OC

Każdy kierowca powinien pamiętać, że wyrejestrowując samochód może odzyskać część składki OC po jego legalnym zezłomowaniu. Jak to zrobić? Wystarczy poinformować ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu. Należy stworzyć krótkie pismo i załączyć dokument potwierdzający legalne wyrejestrowanie auta. Można to zrobić drogą mailową, jak i poprzez specjalne konto na platformie elektronicznej obsługi klienta ubezpieczyciela.

Dlaczego warto zezłomować samochód w stacji demontażu pojazdów Macii?

Osoby planujące zezłomowanie auta powinny wybrać profesjonalne i legalnie działające złomowisko samochodowe. Jednym z nich jest Macii w Poniecu koło Leszna. Stacja demontażu pojazdów działa przez 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty – i oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie złomowania samochodów. Zapewnia też bezpłatny odbiór pojazdu lawetą z posesji, parkingu albo aktualnego miejsca garażowania.

Znajdujący się na terenie Śmiłowa auto szrot Macii posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na działalność autozłomu wydane przez Marszałka Województwa. Proces złomowania samochodu z ich pomocą jest szybki, bezpieczny, a przede wszystkim legalny. Warto dodać, iż firma organizuje cykliczne loterie dla klientów, w których można wygrać wartościowe nagrody rzeczowe – wysokiej klasy rowery czy nowe samochody osobowe.

Nasze profesjonalne złomowisko samochodowe to miejsce, gdzie pracownicy pomogą Ci krok po kroku w procesie złomowania i wyrejestrowania pojazdu. Jeżeli szukasz zaufanego auto szrotu w okolicach Leszna, zdecydowanie powinieneś się z nami skontaktować!

Zezłomowane samochody

Źródła:

http://www.macii.pl/blog/jak-przebiega-zlomowanie-auta/

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050250202/U/D20050202Lj.pdf

https://kioskpolis.pl/zlomowanie-samochodu-jak-przebiegaja-formalnosci/


Loterie

Samochód na złom

MACII

Stacja demontażu pojazdów

Śmiłowo 29e, 64 - 125 Poniec
tel. 695 - 061 - 826
733 70 70 70
Sprzedaż części 570 572 522
e-mail: macii108@vp.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 13:00