Złomowanie auta - jak przebiega? Procedura złomowania samochodu od strony prawnej oraz fizycznej

Jak przebiega złomowanie auta?

Samochody złomuje się z wielu powodów. Najczęściej jest to konieczność opłacania obowiązkowego ubezpieczenia OC za pojazd, którego się już nie użytkuje. Właściciele złomują samochody powypadkowe ze stwierdzoną szkodą całkowitą. Do auto szrotu trafią też pojazdy w złym stanie technicznym, które nie nadają się do sprzedaży i stwarzają zagrożenie na drodze.

Kasacja auta to sposób na uniknięcie kosztów związanych z jego utrzymaniem. Zwykle ich wysokość przewyższa wartość samochodu. Sprawdź, jak przebiega procedura złomowania auta od strony formalnej oraz technicznej.

Jak ważne jest, aby dopełnić formalności związanych z legalnym wyrejestrowaniem samochodu?

Dopełnienie formalności związanych z legalnym wyrejestrowaniem pojazdu jest niezwykle istotne z wielu powodów. Zaniedbanie tych procedur może prowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji dla właściciela samochodu.

Po pierwsze, niewłaściwe wyrejestrowanie pojazdu może skutkować utrzymaniem odpowiedzialności finansowej za pojazd, nawet jeśli nie jest już używany. Opłaty, podatki i ubezpieczenie mogą nadal naliczać się, co generuje dodatkowe koszty dla właściciela.

Po drugie, samochód, który nie został legalnie wyrejestrowany, jest traktowany jako pojazd aktywny. W przypadku kradzieży takiego auta, a następnie użycia w nielegalnych działaniach, właściciel może mieć problemy.

Wreszcie, formalności związane z wyrejestrowaniem samochodu obejmują również zwrot tablic rejestracyjnych. Zaniedbanie tego kroku może skutkować nielegalnym użyciem tablic przez inne osoby, co również może prowadzić do wielu negatywnych skutków prawnych dla właściciela.

Dlatego też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, ważne jest, aby zawsze przestrzegać procedur i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w odpowiednim urzędzie.

Warto wiedzieć, że można ubiegać się o zwrot składki OC - jak zgłosić zamknięcie polisy OC?

Po zezłomowaniu auta istnieje możliwość ubiegania się o zwrot składki OC, co może przynieść korzyści finansowe dla właściciela pojazdu. Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest prawidłowe zgłoszenie zamknięcia polisy OC.

Procedura zgłoszenia zamknięcia polisy OC zaczyna się od kontaktu z ubezpieczycielem. Właściciel pojazdu powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, dostarczając niezbędne dokumenty potwierdzające złomowanie auta. Zazwyczaj będą to zaświadczenie o kasacji wydane przez stację oraz pismo przewodnie.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, ubezpieczyciel przystępuje do procedury zamknięcia polisy OC. Właściciel otrzymuje zwrot proporcjonalnej części opłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Zamykanie polisy OC po zezłomowaniu auta ma sens nie tylko ze względów finansowych, ale także formalnych, aby uniknąć zbędnych opłat i utrzymania polisy dla pojazdu, który nie jest już w użytku. Właściciele pojazdów powinni być świadomi swoich praw i skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot składki OC po zezłomowaniu i kasacji samochodu.

Złomowisko samochodowe

Procedura złomowania samochodu od strony prawnej

Procedura złomowania pojazdu to wieloetapowy proces. Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, a następnie dostarczenie samochodu do stacji demontażu pojazdów.

W auto szrocie pracownik wystawia dokumenty, na podstawie których można legalnie wyrejestrować auto i zlikwidować polisę ubezpieczeniową OC. Za zezłomowany pojazd otrzymasz także zapłatę.

Najważniejsza sprawa – przygotowanie odpowiednich dokumentów

Podczas przyjmowania auta do stacji demontażu pojazdów pracownicy zobowiązani są przez przepisy prawa do sprawdzenia szeregu różnych dokumentów. Wówczas proces złomowania odbędzie się legalnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Dlatego zanim udasz się do auto szrotu, przygotuj następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – pracownik stacji demontażu pojazdów jest zobowiązany zweryfikować tożsamość osoby, która zamierza zezłomować samochód,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu – w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, należy okazać notatkę sporządzoną przez funkcjonariuszy, natomiast w sytuacji jego zaginięcia trzeba uzyskać duplikat dokumentu w odpowiednim wydziale komunikacyjnym,
 • Kartę pojazdu, jeżeli została wydana – w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty pojazdu konieczne jest wypełnienie oświadczenia o zagubieniu karty,
 • Aktualne ubezpieczenie OC – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pojazd musi być ubezpieczony aż do dnia jego wyrejestrowania. Oddając auto na złom, konieczne jest okazanie aktualnej polisy. W przypadku ewentualnych zaległości należy je opłacić. Brak polisy OC oznacza, że UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) może nałożyć na nas karę finansową. W 2022 roku za brak OC powyżej 14 dni właścicielowi samochodu osobowego grozi kara w wysokości 6020 zł,
 • Tablice rejestracyjne – mogą nie być przyczepione do auta, natomiast jeżeli jedna lub obie tablice zostały zagubione lub zniszczone, należy wypełnić oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych,
 • Umowa kupna sprzedaży – jeśli zakupiony samochód nie został przerejestrowany na obecnego właściciela (konieczne z powodu weryfikowania ciągłości transakcji),
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli samochód jest zarejestrowany na firmę,
 • Upewnij się też, że auto posiada czytelny numer VIN.

Warto także pamiętać o stosownych dokumentach w nietypowych sytuacjach.

 • Jeżeli właściciel samochodu nie jest osobą złomującą, konieczne jest okazanie upoważnienia do złomowania pojazdu z podpisem właściciela.
 • Jeżeli złomowane auto ma więcej niż jednego właściciela i nie jest on obecny przy kasacji pojazdu, należy posiadać upoważnienie. W przypadku nieobecności obu właścicieli potrzebne są upoważnienia od wszystkich.

Dostarczenie złomowanego auta do stacji demontażu pojazdów

Ważnym etapem procesu kasacji samochodu jest dostarczenie go do stacji demontażu pojazdów. Jeżeli auto jest w dobrym stanie technicznym i może poruszać się po drogach, możesz nim przyjechać. W przypadku niesprawnego pojazdu konieczne jest skorzystanie z autolawety.

Nie wszystkie stacje demontażu oferują darmowy transport. Auto szrot Macii zapewnia bezpłatny transport pojazdu przeznaczonego do kasacji własną autolawetą.

Złomowanie aut

Wystawienie dokumentu potwierdzającego zezłomowanie samochodu

Stacja demontażu, przyjmując pojazd do kasacji, jest zobowiązana do unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeśli była wydana) oraz tablic rejestracyjnych. Pracownik wydaje zaświadczenia o demontażu samochodu w 3 egzemplarzach – jeden dla właściciela pojazdu, drugi dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu i trzeci dla wydziału komunikacji.

Właściciel samochodu otrzymuje także unieważniony dowód rejestracyjny. Natomiast tablice rejestracyjne są niszczone przez stację demontażu zgodnie z przepisami o odpadach.

Otrzymanie pieniędzy za oddawany pojazd

Złomując samochód w stacji demontażu, otrzymasz zapłatę za wrak. Wysokość kwoty zależy od wagi samochodu i innych czynników. Pracownik indywidualnie wycenia wartość pojazdu. Auto szrot Macii posiada wieloletnie doświadczenie w wycenianiu starych i zniszczonych samochodów. Przy oddawaniu samochodu pracownik zaproponuje rozsądną cenę.

Wyrejestrowanie auta w odpowiednim Wydziale Komunikacji

Posiadając zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu, możesz udać się do właściwego wydziału komunikacji, aby złożyć wniosek o wyrejestrowanie samochodu. Opłata wynosi 10 zł, natomiast jeżeli działamy z upoważnienia właściciela samochodu, należy dopłacić dodatkowe 17 zł.

Zgodnie z przepisami na złożenie wniosku mamy aż 30 dni (w wyjątkowych przypadkach 60 dni). Do wydziału komunikacji koniecznie trzeba zabrać:

 • Dokument potwierdzający zezłomowanie auta,
 • Dowód osobisty,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Kartę pojazdu,
 • Aktualne ubezpieczenie OC.

Nie warto jednak odkładać obowiązku zgłoszenia na ostatnią chwilę. Pamiętaj, że niedopełnienie formalności wiąże się z groźbą kary za niewyrejestrowanie zezłomowanego samochodu, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Karę finansową w wysokości od 200 do 1000 zł nakłada starosta. Ukarany ma z kolei 14 dni na jej zapłatę.

Powiadomienie ubezpieczyciela o zezłomowaniu auta i zamknięcie polisy ubezpieczeniowej OC

Ostatnim krokiem formalnego procesu złomowania pojazdu jest zawiadomienie ubezpieczyciela o kasacji samochodu. Jeśli nie chcemy, aby została naliczona składka OC na kolejny rok, powinniśmy zgłosić wyrejestrowanie samochodu jak najszybciej.

Można to zrobić w każdej agencji ubezpieczeniowej. Warto wiedzieć, że oddając pojazd do kasacji, możemy domagać się zwrotu części składki OC, która obejmuje niewykorzystany okres.

Więcej informacji o ubezpieczeniu OC podczas złomowania auta (m.in. o tym, jak odzyskać część opłaconego ubezpieczenia OC) w artykule: Złomowanie auta a ubezpieczenie OC

Pobieranie opłaty za złomowanie auta o masie mniejszej niż 90% masy oryginalnego egzemplarza

Trzeba mieć świadomość, że pracownik stacji demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela samochodu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

 • Auto nie jest kompletne, a jego masa jest mniejsza niż 90% masy nowego pojazdu,
 • Pojazd nie jest zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W przypadku przyjmowania niekompletnego auta, opłata nie może przekraczać 10 zł za każdy brakujący kilogram masy pojazdu.

Złomowanie samochodu

Kasacja samochodu od strony fizycznej - co dzieje się po oddaniu auta na złom? Jak wygląda złomowanie starego samochodu?

Proces złomowania samochodu, oprócz formalności, obejmuje również fizyczną kasację, która odbywa się na zasadach recyklingu. Celem jest odzyskanie jak największej ilości surowców wtórnych oraz demontaż sprawnych podzespołów, które mogą być ponownie użytkowane.

W pierwszej kolejności podczas demontażu wyjmowany jest akumulator i poduszki powietrzne. Następnie usuwa się wszystkie płyny — hamulcowy, chłodzący, do spryskiwaczy, paliwo, oleje z silnika i przekładni oraz czynnik z klimatyzacji. Ostatnim etapem jest właściwa rozbiórka. Pozyskiwane są wówczas sprawne podzespoły oraz surowce wtórne.

Te ostatnie są następnie odpowiednio segregowane — osobno opony, szkło, tworzywo sztuczne, miedź (z instalacji elektrycznej), ołów, platyna (z katalizatora), stal i aluminium. Materiały te trafiają do ponownego przetworzenia. Recykling to jedna z metod ochrony środowiska. Zmniejsza zużywanie cennych zasobów naturalnych, dzięki przetwarzaniu surowców pozyskanych z odpadów.

Demontaż akumulatora oraz poduszek powietrznych z auta

W pierwszej kolejności podczas kasacji z pojazdu usuwane są materiały niebezpieczne, takie jak akumulator czy poduszki powietrzne. Akumulatory są magazynowane w wyznaczonym miejscu na specjalnej palecie aby zapobiec przedostaniu się kwasu akumulatorowego do środowiska. Następnie trafiają do hut, gdzie oddziela się z nich ołów, kwas i tworzywa.

Z kolei poduszki powietrzne są demontowane, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa podczas dalszej rozbiórki lub postoju samochodu na terenie złomowiska.

Samochody na złomie

Demontaż baterii w samochodach hybrydowych oraz elektrycznych

W przypadku aut hybrydowych i elektrycznych demontowane są baterie, a następnie przekazywane właściwym odbiorcom.

Usunięcie z pojazdu płynów eksploatacyjnych

Każdy pojazd, który trafi do stacji demontażu, zostaje pozbawiony substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Zalicza się do nich:

 • Płyn hamulcowy,
 • Olej silnikowy,
 • Olej przekładniowy (skrzynia biegów, przekładnia kierownicza, mosty),
 • Płyn do spryskiwaczy,
 • Płyn chłodniczy,
 • Płyn do wspomagania kierownicy,
 • Paliwo (benzyna, olej napędowy, gaz LPG),
 • Czynnik chłodzący z układu klimatyzacji.

Auto jest osuszane z wyżej wymienionych płynów za pomocą specjalistycznych urządzeń. Następnie płyny są odpowiednio przechowywane (według kodu odpadów) oraz utylizowane przez zajmujące się tym specjalne firmy.

Demontaż sprawnych podzespołów z samochodu

Wiele samochodów poddanych procesowi złomowania posiada w pełni sprawne i nadające się do powtórnego wykorzystania części. Dlatego podczas demontażu są one odzyskiwane, a następnie trafiają do sprzedaży. Dzięki temu w atrakcyjnej cenie można kupić części w dobrym stanie technicznym. Często to właśnie w auto szrocie można dostać elementy do dawnych modeli samochodów.

Części w dobrym stanie technicznym, które mogą trafić do sprzedaży, to:

 • Silniki i ich elementy,
 • Skrzynie biegów,
 • Elementy karoserii,
 • Lampy,
 • Alternatory,
 • Rozruszniki,
 • Świece,
 • Opony i felgi,
 • Elementy wyposażenia wnętrza samochodu.

Nie wszystkie części mogą trafić jednak do sprzedaży. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można montować w samochodach komponentów, których ponowne użycie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Są to między innymi:

 • Elementy instalacji gazowej,
 • Poduszki powietrzne,
 • Systemy pasów bezpieczeństwa i fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa,
 • Klocki i szczęki hamulcowe,
 • Płyny eksploatacyjne,
 • Zabezpieczenia antywłamaniowe.

Kompletna lista części używanych, których ponowne użytkowanie jest zabronione, określona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005.

Używane felgi stalowe

Rozbiórka auta z segregacją na surowce

Warto wiedzieć, że według ekspertów każdy samochód składa się średnio z:

 • 77% metali żelaznych i nieżelaznych,
 • 16% tworzyw sztucznych,
 • 7% innych surowców.

Co ciekawe, niemal wszystkie te materiały mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych elementów. Każdy samochód składa się z ponad 30 rodzajów materiałów nadających się do recyklingu. Prawidłowo przeprowadzony demontaż pozwala ponownie wykorzystać co najmniej 85% tych surowców.

W stacjach demontażu po przeprowadzeniu rozbiórki auta poszczególne elementy są odpowiednio segregowane z zachowaniem zasad recyklingu. Materiały grupowane są na poszczególne kategorie, a następnie trafiają do określonych odbiorców w celu ponownego przetworzenia i wykorzystania:

 • Opony – wykorzystywane są na wiele sposobów, egzemplarze najbardziej zużyte trafiają do spalarni (najczęściej pieców cementowni – odzysk energetyczny bez zanieczyszczania powietrza), poza tym poddawane są recyklingowi, a pozyskiwane z nich materiały znajdują zastosowanie, na przykład przy budowie kanałów i zbiorników wodnych czy produkcji barier dźwiękochłonnych.
 • Szkło – trafia do hut szkła,
 • Tworzywa sztuczne – wykorzystywane są ponownie do produkcji części plastikowych i gumowych,
 • Miedź (z instalacji elektrycznej) – w 100% poddawana jest recyklingowi,
 • Ołów,
 • Platyna (z katalizatora),
 • Stal – trafia do hut,
 • Aluminium – może być wielokrotnie przetwarzany w hutach.
Złomowanie samochodów

Dlaczego warto oddać auto do zezłomowania stacji demontażu pojazdów Macii?

Stacja demontażu pojazdów Macii jest legalnie działającą firmą. Posiadamy stosowne zezwolenie na działalność wydane przez marszałka województwa. Dzięki temu masz pewność, że proces kasacji samochodu jest zgodny z przepisami prawa i nie wystąpią żadne nieprzewidziane problemy.

Auto szrot Macii wyróżnia się także profesjonalnym i rzetelnym podejściem do każdego klienta. Oferujemy darmowy transport autolawetą pojazdów przeznaczonych do kasacji.

Wystarczy zadzwonić i umówić się z naszym przedstawicielem. Dojedziemy pod wskazany adres i zabierzemy pojazdy przeznaczone do kasacji. Odbieramy nie tylko samochody osobowe, ale także autobusy, ciężarówki, busy oraz motocykle. Zapewniamy także najlepsze ceny za wraki w okolicy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wycenianiu wycofanych z eksploatacji pojazdów. Zawsze proponujemy naszym klientom rozsądną cenę.

Przewagą konkurencyjną auto szrot Macii są organizowane przez nas loterie. Tylko w naszej stacji demontażu, oddając stary samochód do kasacji, możesz wygrać nowe auto prosto z salonu (wraz z kwotą na pokrycie podatku dochodowego od wygranej). Oprócz nagrody głównej można wylosować także jeden z rowerów miejskich.

Aby wziąć udział w naszej loterii, wystarczy zezłomować kompletny pojazd osobowy, bus, ciężarowy lub sprzęt rolniczy. Auto musi zawierać wszystkie podstawowe części niezbędne do jego użytkowania, czyli silnik, skrzynię biegów, akumulator, katalizator, chłodnicę, cztery koła, wszystkie fotele itp.

Samochód można oddać bezpośrednio w siedzibie stacji demontażu w Śmiłowie lub skorzystać z możliwości darmowego transportu z miejsca postoju. Aby wziąć udział w losowaniu, każdy uczestnik musi pobrać kupon loteryjny w dniu przekazania pojazdu do złomowania. Po wypełnieniu należy wrzucić los do specjalnie zabezpieczonej urny, która znajduje się w siedzibie stacji demontażu pojazdów w Śmiłowie w gminie Poniec. Potem pozostaje już tylko czekanie na losowanie i wygraną!

Kasacja pojazdów - najczęściej zadawane pytania


Jakie dokumenty trzeba przygotować do złomowania?

Przed udaniem się do stacji demontażu upewnij się, że masz ze sobą:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Kartę pojazdu (jeśli została wydana).
 • Aktualne ubezpieczenie OC.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Umowa kupna-sprzedaży (jeśli wymagana).
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli auto jest zarejestrowane na firmę).

Jakich terminów po złomowaniu trzeba dotrzymać?

Po złomowaniu pojazdu należy auto wyrejestrować. W tym celu należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do odpowiedniego wydziału komunikacji w ciągu 30 dni (w wyjątkowych przypadkach 60 dni).

Jak odzyskać część opłaconej składki OC?

Po dokonaniu kasacji i wyrejestrowaniu samochodu należy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Wtedy odzyskasz zwrot części opłaconej składki OC, odpowiadającej niewykorzystanemu okresowi.

Czy można zezłomować auto, które nie jest na chodzie?

Tak, można zezłomować auto, które nie jest na chodzie. W przypadku niesprawnych pojazdów, Macii oferuje darmowy transport lawetą od klienta do stacji demontażu.

Czy można zezłomować auto niekompletne albo zmodyfikowane?

Tak, możliwe jest zezłomowanie auta niekompletnego lub zmodyfikowanego. Istnieją jednak sytuacje, w których przyjmowanie takich pojazdów może wiązać się z dodatkową opłatą.

Źródła:

 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050250202/U/D20050202Lj.pdf
 • https://www.autozlomujemy.pl/blog/137-dokumenty-do-zlomowania-pojazdu
 • https://kioskpolis.pl/zlomowanie-samochodu-jak-przebiegaja-formalnosci/
 • https://automator.pl/blog/zlomowanie-auta/
 • https://www.uniqa.pl/porady-komunikacja/zlomowanie-pojazdow-jak-pozbyc-sie-samochodu-formalnosci-krok-po-kroku/
 • https://rankomat.pl/samochod/jak-zezlomowac-samochod
 • https://czesci.lr.pl/blog/post/zlomowanie-samochodu-jak-przebiega
 • https://www.autozlomzory.pl/blog/czy-czesci-ze-zlomowanych-aut-mozna-ponownie-wykorzystac
 • https://auta-skup.com/na-czym-polega-dzialalnosc-stacji-demontazu-pojazdow/
 • https://mamauto.pl/na-czym-polega-demontaz-samochodow/
 • https://www.kapral–car.pl/porady/czym–polega–recykling–samochodowy–proces–recyklingu–demontazu/
 • https://sozosfera.pl/odpady/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji/

Loterie

Samochód na złom

MACII

Stacja demontażu pojazdów

Śmiłowo 29e, 64 - 125 Poniec
tel. 695 - 061 - 826
733 70 70 70
Sprzedaż części 570 572 522
e-mail: macii108@vp.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 13:00